(Dân trí) - Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân để tìm ra phương án đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" về nước.

Sáng 1/11, đại diện Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và về Bắc Ninh năm 1978).

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ

2. Cá nhân, tổ chức đấu giá từ nước ngoài và hiến tặng về nước (trường hợp xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh được đưa về Huế năm 2015).

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ

3. Chính phủ các nước tự nguyện trả cổ vật của Việt Nam thu được từ các cuộc điều tra buôn bán trái phép cổ vật (18 cổ vật nhận từ Đức năm 2018, một số cổ vật Đông Sơn nhận từ Hoa Kỳ năm 2022).

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ

Cục Di sản văn hóa cũng mong muốn các tổ chức hay cá nhân có thể đủ điều kiện mua cổ vật để đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" hồi hương.

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ

Theo đại diện Cục Di sản văn hóa, quyết tâm sưu tầm, hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" trở về Việt Nam không chỉ để bổ sung, hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, "chảy máu" ra nước ngoài, mà còn khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của dân tộc; khẳng định sự đúng đắn, tiên quyết của Đảng và Nhà nước ta về điểm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng quan nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ trên trường quốc tế, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ

Đây cũng là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế tại các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia...

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ

Trước đó, món bảo vật triều Nguyễn được MILLON thông báo sẽ đưa lên sàn đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro (48,1 tỷ đồng đến 72,2 tỷ đồng).

ệtNamcóngàyđểthươnglượngđấugiáấnvàngTriềuNguyễ